undefined

Nyheter

For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. Ved vårt besøk i Austevoll fikk vi forklart hvordan driften er bygd opp. Austevoll har et veldig godt anlegg, men ha...

Les mer

For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. Først ute var Kvinnherad. Vi fikk hilse på ansatte og forklart hvordan driften i kommunen fungerer. Kvinnherad har e...

Les mer

Vanndagene på Vestlandet ble arrangert for 16 gang 11. og 12. september 2019

Presentasjoner fra Vanndagene 2019 finner du her

Onsdag 19. juni 2019 ble Notaneset renseanlegg offisielt åpnet av statssekretær Sveinung Rotevatn fra Klima- og miljødepartementet. Anlegget er bygget som daganlegg nær sentrum i Øystese. Det er dimen...

Les mer

Ny daglig leder i DIHVA

Michal Forland (1963) er ansatt som daglig leder i DIHVA IKS fra 01.06.19. Michal kommer fra stilling som daglig leder i Sund Vatn og Avlaup AS, et kommunalt eid aksjeselskap med ansvar for utbygging ...
Les mer

Anna Walde ansatt som konsulent innenfor drikkevann

Anna Walde er fra 1. januar 2019 ansatt i DIHVA som konsulent i 20 % engasjementstilling, parallelt med deltidsstilling i Bergen kommune, VA-etaten. Anna skal bistå kommuner med farekartlegging etter ...
Les mer

Farekartlegging etter drikkevannsforskriften - oppstart januar 2019

Det ble gjennomført sonderingsmøtet 21.november 2018, der 13 kommuner var representert. Med de tilbakemeldinger vi fikk på og i etterkant av møtet, starter prosessen i arbeidsgruppene opp i januar 201...
Les mer

Mer informasjon finner du her Søknadsfrist 25. november 2018

Les mer

Norsk akkreditering sin planlagte førstegangs bedømming av prøvetaking i 6 nye anlegg er vel gjennomført. Bedømmingen pågikk i perioden september-oktober 2018. Det er en tidsfrist på 2-3 måneder til å...

Les mer

DIHVA prisen gikk i år til Anna Walde

Les mer

Vannbransjeprisen gikk i år til Stord kommune for slamavskiller- anlegget på Skjersholmane. De to andre kandidatene var Haugesund kommune og Ulvik herad. Kåringen fant sted under Vanndagene på Vestlan...

Les mer

Vanndagene samler 350 i Haugesund. Vann krever økt kompetanse. Bømlo og Odda best på vatn i vest. Ble Vestlandsmester i drikkevann. Vestlandets beste drikkevann. Vannbransjeprisen til Stord kommune.

Les mer

6. og 7. juni 2018 arrangerte DIHVA fagsamling hvor tema var håndtering av organisk materiale på Vestland. På samlingen ble rapporten Slamløsninger for Vestland og Nordrogaland presantert. Rapporten e...

Les mer

Møte om nødvann-samarbeid

DIHVA inviterte til samling for å informere om krav til nødvann, og for å avklare muligheter for felles løsning i DIHVA regi. 14 kommuner var representert på møtet som ble holdt på Svartediket 30. mai...

Les mer

Byfjordundersøkelsen 2017

Rapporten for 2017 (pdf)
Les mer

Andre nyheter

DIHVA-pris til VA-entusiast i vest, VVS aktuelt

Digitalisering i en offensiv kommune, VAnytt

Vanndagene på Vestlandet samlet 390. VVS aktuelt

Vannbransjeprisen til Litlås vannbehandlingsanlegg - VAnytt

Vanndagene i Vest med rekorddelakelse - SSTT

På helsa løs også for Va-avdelingen på Askøy - VVS aktuelt

Overvann til besvær på Vanndagene, VVS aktuelt

Stiller spørsmål ved det å ha drikkevann i fjellbassenger, VAnytt