undefined

Nyheter

 • 14.05.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Revidert statsbudsjett med 20 millioner til nitrogenfjerning Oslofjorden

  Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 20 millioner kroner til arbeidet med nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg som har utslipp som ender i Oslofjorden. I tillegg foreslår regjeringen 15 millioner kroner til å øke kapasiteten i oppfølging av EU-regelverk, og 15 millioner kroner til natur og friluftsliv i kommuner som er berørt av vindkraftverk.

  Les mer
 • 13.05.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Norsk Vannstandard: Uttalelse kommuner i Vestland fylke

  Vann Vest AS og Driftsassistansen Vest presenterte Norsk Vannstandard for kommunene i Vestland fylke tirsdag 23. april 2024.

  Norsk Vann (NV) lanserte Norsk Vannstandard 26. februar i år, og målet er å utvikle en felles nasjonal norm for bygging og drift av VA-anlegg. Produktene VA-norm og VA-/miljøbladene er slått sammen til en nasjonal vannstandard som ivaretar lovfestede krav, standardiserte krav og eventuelle lokale krav.

  Norsk Vann lanserte Vannstandarden medio februar etter en lang utviklingstid, og det er lagt ned mye arbeid i konseptet.

  Les mer
 • 12.04.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Revidert avløpsdirektiv er vedatt av EU-parlamentet

  11. april vedtok EU-parlamentet revidert avløpsdirektiv. Revidert avløpsdirektiv setter nye standarder for europeisk avløpshåndtering.

  Les mer
 • 20.03.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Rammeavtale med Leak Detector AS

  Vann Vest AS har inngått ny rammeavtale med Leak Detector AS for deteksjon og sporing av fremmedvann i avløpsledninger.

  Våre avløpsrenseanlegg tilføres stor mengder fremmedvann, og dette reduserer rensegraden samt fører til overløp.

  Les mer
 • 04.03.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Fellesprosjekt prosedyrer for drift av VA-infrastruktur

  VA-ledermøtet fredag 9. februar viste stor interesse og oppslutning om etablering av et felles prosjekt for utarbeidelse av prosedyrer for drift av VA-anlegg. Prosjektet ledes av Vann Vest med en styringsgruppe for prioritering av arbeidet.

  Les mer
 • 22.02.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Nasjonale mål for vann og helse er revidert

  WHO/UNECEs Protocol on Water and Health, protokoll om vann og helse, er en internasjonal avtale som har til hensikt å oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærfor-hold for alle, samt å redusere vannbårne sykdommer. Den skal også bidra til å beskytte vann-forekomster .

  Les mer
 • 21.02.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Ny daglig leder fra 1. juni 2024

  Vi ønsker Marianne Kramer hjertelig velkommen som ny daglig leder i Vann Vest fra 1. juni i år.

   

  Les mer
 • 14.02.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  RAMMEAVTALE MED MIWAS AS

  Vann Vest har inngått rammeavtale med Miwas as om leie og drift av utstyr til sporing av fremmedvann i og overvåking av avløpsledningsnett.

  Alle aksjonærer i Vann Vest kan gjøre avrop på rammeavtalen.

  Kontakt Sandra McCarley (telf 480 42 456) dersom dere ønsker å gjøre avrop på rammeavtalen.

  Les mer
 • 24.11.2023 0 Kommentarer
  Ingenting er viktigere enn VANN

  -Kilden til alt liv og vårt viktigste næringsmiddel

  Les mer
 • 28.08.2023 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  RAMMEAVTALE MED OPTIVA

  Optiva er et rådgivningsselskap med kompetanse innen vannrensing, vannforsyning og avløpshåndtering. Optiva har 20 års erfaring fra drift og optimalisering av noen av de største og mest moderne vann- og avløpsrenseanleggene i Norge.

  Les mer
 • 03.05.2023 0 Kommentarer
  Rapport fra byfjordsundersøkelsen

  Årsrapporten for 2022 fra resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen er nå klar.

  Les mer
 • 25.04.2023 0 Kommentarer
  Ny hovedvannledning på Utsira

  For øyeblikket pågår et arbeid med utskifting av hovedvannledningen som går fra Laugarvatn vannresarvoar til renseanlegget på Utsira.  

  Les mer
 • 19.04.2023 0 Kommentarer
  Austevoll vurderer nytt vannverk

  Austevoll vurderer å etablere nytt vannverk grunnet industrietableringer/-utvidelser. Nytt vannverk vil gi styrket sikkerhet og beredskap samt økt kapasitet.

  Les mer
 • 09.03.2023 0 Kommentarer
  Vi gratulerer Ulvik kommune

  Ulvik vassverk fra Ulvik kommune vant i år klassen for grunnvannskilder i konkurransen om Vestland Nord beste drikkevann arrangert av Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF). 

  Les mer
 • 20.02.2023 - Ingunn 0 Kommentarer
  Felles høringsuttalelse til nytt avløpsdirektiv

  Vann Vest har i samarbeid med Driftsassistansen Møre og Romsdal utarbeidet felles høringsuttalelse som er sendt til Miljødirektoratet og Norsk Vann. 

  Les mer
 • 26.10.2022 0 Kommentarer
  Asle Aasen ønskes velkommen som ny daglig leder hos Vann Vest

  Asle kommer fra stillingen som avdelingsleder Vannforsyning i etaten Bergen Vann.

  Les mer
 • 26.10.2022 0 Kommentarer
  Ny rammeavtale for leie av utstyr til å spore fremmedvann på avløpsnettet

  Vann Vest har inngått rammeavtale med Miwas AS om leie og drift av utstyr til å kunne spore innlekking av fremmedvann på avløpsnettet. Måleutstyret er eget til å finne steder på nettet der fremmedvann lekker inn, og til å måle mengde overløp.

  Les mer
 • 06.04.2022 0 Kommentarer
  Vi er glade for å kunne annonsere at vi har ansatt Sandra McCarley som Senior VA-ingeniør

  Sandra er kjent for de fleste i VA- bransjen, og kommer fra stillingen som Avdelingsleder, Avløp og miljø. Hun har også 12 år bak seg som Seksjonsleder Vanndistribusjon i Bergen Vann KF.

  Les mer
 • 28.03.2022 0 Kommentarer
  Vann Vest styrker sin kapasitet og fagkompetanse

  Vi har gleden av å fortelle at vi nå har styrket organisasjonen med to nyansatte, en jurist og en VA-ingeniør. Disse blir en god støtte for eierkommunene i forbindelse med anbud, innkjøp, tekniske spørsmål osv. 

  Det er planer om å styrke organisasjonen ytterligere med mer VA-kompetanse i den nærmeste fremtid.

  Les mer
 • 17.12.2021 0 Kommentarer
  God jul

  Vann Vest ønsker alle sine samarbeidspartnere og eiere en riktig god jul

  Les mer
 • 28.06.2021 0 Kommentarer
  Overgangen fra DIHVA til Vann Vest fullført

  Vi er glad for å kunne melde at omorganisering i nytt selskap fra DIHVA til Vann Vest AS, er nå fullført ved at Bergen har gjort vedtak om å tre over i Vann Vest AS.

  Les mer
 • 04.01.2021 0 Kommentarer
  Virksomhetsoverdragelse - DIHVA til Vann Vest

  Fra 1.1.2021 ble personell og aktiviteten i DIHVA IKS overført til Vann Vest AS

  Les mer
 • 23.10.2020 0 Kommentarer
  Klimatilpasning: Drikkevann i et endret klima

  Webinar 27. oktober 2020 10:00 - 11:00

  Haugesund kommune viser hva de gjør for å hindre at klimaendringene lager problemer for vannforsyningen og kvaliteten på drikkevannet.

  Les mer
 • 24.08.2020 0 Kommentarer
  Vanndagene 18.-19. november 2020 Blir digital

  Dihva arbeider med målsetning om å gjennomføre Vanndagene 2020 på Quality Hotel Edvard Grieg, men med følgende tilpasninger og smittevernhensyn:

  Les mer
 • 29.04.2020 0 Kommentarer
  Byfjordsundersøkelsen 2019

  Rapporten fra Byfjordsundersøkelsen 2019 kan nå lastes ned her.

  Rapporter fra tidligere år.

  Les mer
 • 17.03.2020 0 Kommentarer
  Koronavirus

  Informasjon til deg som jobber i vannbransjen  

  med oppdatert informasjon fra Norsk Vann 20. mars

  Les mer
 • 13.03.2020 0 Kommentarer
  Korona - ressurser i kommunen og i DIHVA samarbeidet

  I mange kommuner er ikke bemanningen innenfor VA så stor. Om smittescenarioet til myndighetene skulle slå til, kan en komme opp i situasjoner der det blir mangel på personell. I den forbindelse kan kommunene vurdere om det er andre ressurser i kommunen som kan benyttes. Er det personell i kommunen som etter en rask opplæring kan utføre enkle oppgaver? Er det personell som kan utføre oppgaver via rettledning per telefon, eller i samarbeid med VA personell fra annen kommune?

  Les mer
 • 11.03.2020 0 Kommentarer
  Koronavirus

  Informasjon til deg som jobber i vannbransjen. 

  Les mer
 • 06.03.2020 0 Kommentarer
  NoDig-koferanse 2020

  SSTT arrangerer konferanse i Bergen 27. - 28. mai 2020 på Hotell Scandic Ørnen.

  Les mer
 • 09.01.2020 0 Kommentarer
  Kontorplass og møtelokaler hos DIHVA

  Om medlemskommuner har behov for en kontorplass å jobbe fra når de er i Bergen, har DIHVA en ledig plass i sine lokaler i Spelhaugen 22. Medlemskommunene kan og låne møtelokale med plass til 8 deltakere. 

  Les mer
 • 08.01.2020 0 Kommentarer
  DIHVA på besøk i Modalen

  For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. I slutten av desember gikk turen til Modalen, hvor vi orienterte om Vann Vest. Vi fikk også omvisning på vannbehandlingsanlegget og avløpsrenseanlegget.

  Les mer
 • 08.01.2020 0 Kommentarer
  DIHVA på besøk hos Tysvær og BVA

  For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det.

  Les mer
 • 03.12.2019 0 Kommentarer
  Vanndagene på Vestlandet arrangert for 16 gang

  Vanndagene på Vestlandet ble arrangert for 16 gang i Haugesund 1. og 12. september 2019.

  Les mer

For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. Ved vårt besøk i Austevoll fikk vi forklart hvordan driften er bygd opp. Austevoll har et veldig godt anlegg, men ha...

Les mer

For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. Først ute var Kvinnherad. Vi fikk hilse på ansatte og forklart hvordan driften i kommunen fungerer. Kvinnherad har e...

Les mer

Vanndagene på Vestlandet ble arrangert for 16 gang 11. og 12. september 2019

Presentasjoner fra Vanndagene 2019 finner du her

Onsdag 19. juni 2019 ble Notaneset renseanlegg offisielt åpnet av statssekretær Sveinung Rotevatn fra Klima- og miljødepartementet. Anlegget er bygget som daganlegg nær sentrum i Øystese. Det er dimen...

Les mer

Ny daglig leder i DIHVA

Michal Forland (1963) er ansatt som daglig leder i DIHVA IKS fra 01.06.19. Michal kommer fra stilling som daglig leder i Sund Vatn og Avlaup AS, et kommunalt eid aksjeselskap med ansvar for utbygging ...
Les mer

Anna Walde ansatt som konsulent innenfor drikkevann

Anna Walde er fra 1. januar 2019 ansatt i DIHVA som konsulent i 20 % engasjementstilling, parallelt med deltidsstilling i Bergen kommune, VA-etaten. Anna skal bistå kommuner med farekartlegging etter ...
Les mer

Farekartlegging etter drikkevannsforskriften - oppstart januar 2019

Det ble gjennomført sonderingsmøtet 21.november 2018, der 13 kommuner var representert. Med de tilbakemeldinger vi fikk på og i etterkant av møtet, starter prosessen i arbeidsgruppene opp i januar 201...
Les mer

Mer informasjon finner du her Søknadsfrist 25. november 2018

Les mer

Norsk akkreditering sin planlagte førstegangs bedømming av prøvetaking i 6 nye anlegg er vel gjennomført. Bedømmingen pågikk i perioden september-oktober 2018. Det er en tidsfrist på 2-3 måneder til å...

Les mer

DIHVA prisen gikk i år til Anna Walde

Les mer

Vannbransjeprisen gikk i år til Stord kommune for slamavskiller- anlegget på Skjersholmane. De to andre kandidatene var Haugesund kommune og Ulvik herad. Kåringen fant sted under Vanndagene på Vestlan...

Les mer

Vanndagene samler 350 i Haugesund. Vann krever økt kompetanse. Bømlo og Odda best på vatn i vest. Ble Vestlandsmester i drikkevann. Vestlandets beste drikkevann. Vannbransjeprisen til Stord kommune.

Les mer

6. og 7. juni 2018 arrangerte DIHVA fagsamling hvor tema var håndtering av organisk materiale på Vestland. På samlingen ble rapporten Slamløsninger for Vestland og Nordrogaland presantert. Rapporten e...

Les mer

Møte om nødvann-samarbeid

DIHVA inviterte til samling for å informere om krav til nødvann, og for å avklare muligheter for felles løsning i DIHVA regi. 14 kommuner var representert på møtet som ble holdt på Svartediket 30. mai...

Les mer

Byfjordundersøkelsen 2017

Rapporten for 2017 (pdf)
Les mer

Andre nyheter

DIHVA-pris til VA-entusiast i vest, VVS aktuelt

Digitalisering i en offensiv kommune, VAnytt

Vanndagene på Vestlandet samlet 390. VVS aktuelt

Vannbransjeprisen til Litlås vannbehandlingsanlegg - VAnytt

Vanndagene i Vest med rekorddelakelse - SSTT

På helsa løs også for Va-avdelingen på Askøy - VVS aktuelt

Overvann til besvær på Vanndagene, VVS aktuelt

Stiller spørsmål ved det å ha drikkevann i fjellbassenger, VAnytt