undefined

Nyheter

 • 17.12.2021 0 Kommentarer
  God jul

  Vann Vest ønsker alle sine samarbeidspartnere og eiere en riktig god jul

  Les mer
 • 28.06.2021 0 Kommentarer
  Overgangen fra DIHVA til Vann Vest fullført

  Vi er glad for å kunne melde at omorganisering i nytt selskap fra DIHVA til Vann Vest AS, er nå fullført ved at Bergen har gjort vedtak om å tre over i Vann Vest AS.

  Les mer
 • 04.01.2021 0 Kommentarer
  Virksomhetsoverdragelse - DIHVA til Vann Vest

  Fra 1.1.2021 ble personell og aktiviteten i DIHVA IKS overført til Vann Vest AS

  Les mer
 • 23.10.2020 0 Kommentarer
  Klimatilpasning: Drikkevann i et endret klima

  Webinar 27. oktober 2020 10:00 - 11:00

  Haugesund kommune viser hva de gjør for å hindre at klimaendringene lager problemer for vannforsyningen og kvaliteten på drikkevannet.

  Les mer
 • 24.08.2020 0 Kommentarer
  Vanndagene 18.-19. november 2020 Blir digital

  Dihva arbeider med målsetning om å gjennomføre Vanndagene 2020 på Quality Hotel Edvard Grieg, men med følgende tilpasninger og smittevernhensyn:

  Les mer
 • 29.04.2020 0 Kommentarer
  Byfjordsundersøkelsen 2019

  Rapporten fra Byfjordsundersøkelsen 2019 kan nå lastes ned her.

  Rapporter fra tidligere år.

  Les mer
 • 17.03.2020 0 Kommentarer
  Koronavirus

  Informasjon til deg som jobber i vannbransjen  

  med oppdatert informasjon fra Norsk Vann 20. mars

  Les mer
 • 13.03.2020 0 Kommentarer
  Korona - ressurser i kommunen og i DIHVA samarbeidet

  I mange kommuner er ikke bemanningen innenfor VA så stor. Om smittescenarioet til myndighetene skulle slå til, kan en komme opp i situasjoner der det blir mangel på personell. I den forbindelse kan kommunene vurdere om det er andre ressurser i kommunen som kan benyttes. Er det personell i kommunen som etter en rask opplæring kan utføre enkle oppgaver? Er det personell som kan utføre oppgaver via rettledning per telefon, eller i samarbeid med VA personell fra annen kommune?

  Les mer
 • 06.03.2020 0 Kommentarer
  NoDig-koferanse 2020

  SSTT arrangerer konferanse i Bergen 27. - 28. mai 2020 på Hotell Scandic Ørnen.

  Les mer
 • 09.01.2020 0 Kommentarer
  Kontorplass og møtelokaler hos DIHVA

  Om medlemskommuner har behov for en kontorplass å jobbe fra når de er i Bergen, har DIHVA en ledig plass i sine lokaler i Spelhaugen 22. Medlemskommunene kan og låne møtelokale med plass til 8 deltakere. 

  Les mer
 • 08.01.2020 0 Kommentarer
  DIHVA på besøk i Modalen

  For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. I slutten av desember gikk turen til Modalen, hvor vi orienterte om Vann Vest. Vi fikk også omvisning på vannbehandlingsanlegget og avløpsrenseanlegget.

  Les mer
 • 08.01.2020 0 Kommentarer
  DIHVA på besøk hos Tysvær og BVA

  For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det.

  Les mer

For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. Ved vårt besøk i Austevoll fikk vi forklart hvordan driften er bygd opp. Austevoll har et veldig godt anlegg, men ha...

Les mer

For å bli bedre kjent med kommunene og deres behov, besøker vi alle som ønsker det. Først ute var Kvinnherad. Vi fikk hilse på ansatte og forklart hvordan driften i kommunen fungerer. Kvinnherad har e...

Les mer

Vanndagene på Vestlandet ble arrangert for 16 gang 11. og 12. september 2019

Presentasjoner fra Vanndagene 2019 finner du her

Onsdag 19. juni 2019 ble Notaneset renseanlegg offisielt åpnet av statssekretær Sveinung Rotevatn fra Klima- og miljødepartementet. Anlegget er bygget som daganlegg nær sentrum i Øystese. Det er dimen...

Les mer

Ny daglig leder i DIHVA

Michal Forland (1963) er ansatt som daglig leder i DIHVA IKS fra 01.06.19. Michal kommer fra stilling som daglig leder i Sund Vatn og Avlaup AS, et kommunalt eid aksjeselskap med ansvar for utbygging ...
Les mer

Anna Walde ansatt som konsulent innenfor drikkevann

Anna Walde er fra 1. januar 2019 ansatt i DIHVA som konsulent i 20 % engasjementstilling, parallelt med deltidsstilling i Bergen kommune, VA-etaten. Anna skal bistå kommuner med farekartlegging etter ...
Les mer

Farekartlegging etter drikkevannsforskriften - oppstart januar 2019

Det ble gjennomført sonderingsmøtet 21.november 2018, der 13 kommuner var representert. Med de tilbakemeldinger vi fikk på og i etterkant av møtet, starter prosessen i arbeidsgruppene opp i januar 201...
Les mer

Mer informasjon finner du her Søknadsfrist 25. november 2018

Les mer

Norsk akkreditering sin planlagte førstegangs bedømming av prøvetaking i 6 nye anlegg er vel gjennomført. Bedømmingen pågikk i perioden september-oktober 2018. Det er en tidsfrist på 2-3 måneder til å...

Les mer

DIHVA prisen gikk i år til Anna Walde

Les mer

Vannbransjeprisen gikk i år til Stord kommune for slamavskiller- anlegget på Skjersholmane. De to andre kandidatene var Haugesund kommune og Ulvik herad. Kåringen fant sted under Vanndagene på Vestlan...

Les mer

Vanndagene samler 350 i Haugesund. Vann krever økt kompetanse. Bømlo og Odda best på vatn i vest. Ble Vestlandsmester i drikkevann. Vestlandets beste drikkevann. Vannbransjeprisen til Stord kommune.

Les mer

6. og 7. juni 2018 arrangerte DIHVA fagsamling hvor tema var håndtering av organisk materiale på Vestland. På samlingen ble rapporten Slamløsninger for Vestland og Nordrogaland presantert. Rapporten e...

Les mer

Møte om nødvann-samarbeid

DIHVA inviterte til samling for å informere om krav til nødvann, og for å avklare muligheter for felles løsning i DIHVA regi. 14 kommuner var representert på møtet som ble holdt på Svartediket 30. mai...

Les mer

Byfjordundersøkelsen 2017

Rapporten for 2017 (pdf)
Les mer

Andre nyheter

DIHVA-pris til VA-entusiast i vest, VVS aktuelt

Digitalisering i en offensiv kommune, VAnytt

Vanndagene på Vestlandet samlet 390. VVS aktuelt

Vannbransjeprisen til Litlås vannbehandlingsanlegg - VAnytt

Vanndagene i Vest med rekorddelakelse - SSTT

På helsa løs også for Va-avdelingen på Askøy - VVS aktuelt

Overvann til besvær på Vanndagene, VVS aktuelt

Stiller spørsmål ved det å ha drikkevann i fjellbassenger, VAnytt