Seminar om slamløsninger for Vestland

6. og 7. juni 2018 arrangerte DIHVA fagsamling hvor tema var håndtering av organisk materiale på Vestland. På samlingen ble rapporten Slamløsninger for Vestland og Nordrogaland presantert. Rapporten er utarbeidet av Rambøll og gir en oversikt over organiske avfallstrømmer i regionen, kapasitet for håndtering av avfallstrømmene og hvilke utfordringer en står ovenfor.

Mer informasjon om fagsamlingen med presentasjoner og rapporten kan du laste ned her.