Vanndagene på Vestlandet 2019

Vanndagene på Vestlandet ble arrangert for 16 gang 11. og 12. september 2019.

Presentasjoner fra Vanndagene 2019 finner du her

Presentasjoner fra Vanndagene 2019 finner du her

DIHVA-pris til VA-entusiast i vest, VVS aktuelt

Digitalisering i en offensiv kommune, VAnytt

Vanndagene på Vestlandet samlet 390. VVS aktuelt

Vannbransjeprisen til Litlås vannbehandlingsanlegg - VAnytt

Vanndagene i Vest med rekorddelakelse - SSTT

På helsa løs også for Va-avdelingen på Askøy - VVS aktuelt

Overvann til besvær på Vanndagene, VVS aktuelt

Stiller spørsmål ved det å ha drikkevann i fjellbassenger, VAnytt