undefined

21 kommuner deltar prosjektet "Prosedyrer for drift av VA-infrastruktur"

Drikkevannsforskriften krever at anleggseier har internkontrollsystem med prosedyrer som håndterer kritiske punkt i drikkevannsystemet. Vann Vest As gjennomfører et felles prosjekt med mål om å lage bibliotek av prosedyrer som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav. 

I dette prosjektet vil vi sammen med driftsoperatører diskutere hvordan driftsoppgaver løses, og få dette nedfelt i prosedyrer og rutiner. Gode prosedyrer er også viktige ved erfaringsformidling ved nyansettelser.

Arbeidet legges opp med 1 til 2 fysiske samlinger med driftsoperatører hvor konkrete arbeidsoppgaver diskuteres. Samlingene vil bidra til eierskap, og erfaringsutveksling mellom operatørene. Resultatet av diskusjonene er grunnlag for utarbeidelse av prosedyrer.

Resultater av arbeidet lagres i sharepoint-område og deltakende kommuner får tilgang. Vann Vest holder dette oppdatert til enhver tid. Hver enkelt kommune kan hente fellesprosedyrer fra området og eventuelt tilpasse disse til eget behov.

I første omgang er vanndistribusjon prioritert, men vi planlegger å utvide arbeidet med andre tema innen vannforsyning og avløp.

0
Feed