Kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssystemet med prosedyrer og skjema som skal benyttes under akkreditert prøvetaking er tilgjengelig for kontrahert personell på TQM.

Kontaktperson for systemet:

Helge Botnen

E-post: Helge@dihva.no

Telefon: 90 62 54 32