undefined

Klimatilpasning: Drikkevann i et endret klima

Webinar 27. oktober 2020 10:00 - 11:00

Haugesund kommune viser hva de gjør for å hindre at klimaendringene lager problemer for vannforsyningen og kvaliteten på drikkevannet.

Miljødirektoratet arrangerer Webinar

Informasjon / Påmelding

Mye av vannet som blir brukt som drikkevann i Norge kommer fra innsjøer og elver. En vannkilde med god kvalitet på råvannet (vann som ikke er renset) er gunstig å bruke som drikkevannskilde fordi det reduserer behovet for vannbehandlingen.

I webinaret presenterer Haugesund kommune en klimarisikovurdering av det lokale vannverkets råvannsforsyning. Analysen tar for seg risikoelementer knyttet til økt nedbør og økt nedbørintensitet, økt temperatur og forlenget vekstsesong og tørkeperioder.

Innleder: Helene Nes, Haugesund kommune

0
Feed