Ny daglig leder i DIHVA

Michal Forland (1963) er ansatt som daglig leder i DIHVA IKS fra 01.06.19.

Michal kommer fra stilling som daglig leder i Sund Vatn og Avlaup AS, et kommunalt eid aksjeselskap med ansvar for utbygging og drift av offentlige VA-anlegg i Sund kommune. Han har tidligere 25 års ledererfaring blant annet fra Sway AS, et teknologiselskap som utvikler løsninger for offshore vindenergi, Ragn-Sells, Fana Steinknuseverk / Fana Stein og Gjenvinning AS, samt fylkeskommunen.

Arne Bergo går fra 01.06 over til 50 % stilling som senior konsulent.