undefined

Høring: Vannstandards krav til påkoblingspunktet på hovedledning

Norsk Vann ønsker innspill i en åpen høring om krav til påkoblingspunktet på hovedledning for vann og avløp, med tilhørende veiledning. Frist for å gi innspill er fredag 30. august. 

Forslag til krav med tilhørende veiledning finner du på Norsk Vann sin nettside, https://vannstandard.no/horing-pakobling/.

Vedlagte krav er fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet.

Kravene skal være tydelige og bestemte.
Kravene skal enten være «skal-krav» der det ønskes en bestemt løsning, eller «kan-krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger.
Kravene må være leverandør- og produktuavhengige.

Veiledningsmateriellet gir forklaringer og gode svar på hvordan kravene kan innfris, fakta og annen relevant informasjon.

Norsk Vann er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet. Norsk Vann håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene og veiledningen, slik at vi sammen former de riktige kravene for framtiden.

Send dine innspill til Astri Fagerhaug innen 30.august.

0
Feed