DIHVA prisen 2018

DIHVA prisen gikk i år til Anna Walde

Årets prisvinner er en person mange av dere som jobber med drikkevann har hatt kontakt med opp gjennom årene. Tidligere i direkte kontakt mot vannverkene og de siste årene gjerne gjennom foredrag. Vedkommende er et ja-menneske som alltid sier ja til å dele av sin omfattende erfaring og fagkunnskap.

Foruten en lang rekke med foredrag på ulike DIHVA arrangement har vedkommende også vært aktiv i Vannforeningen og gjennom Norsk Vann. Hun er også en del av Nasjonal Vannvakt.

Vi i DIHVA er svært fornøyd over å utdele årets DIHVA pris til Anna Walde. (klapping - bilde på skjerm)

Anna har dessverre ikke anledning til å være tilstede her i kveld, så hun fikk våre gratulasjoner tidligere i dag. Hun hilser forsamlingen og gleder seg til å jobbe sammen med DIHVA-kommunene med ulike drikkevannsprosjekter framover.

· DIHVA prisen kan deles ut en gang per. år til en person som er ansatt i en kommune/VA-selskap som er med i DIHVA. Prisen deles ut på Vanndagene på Vestlandet.

· Kandidater til prisen skal over tid ha vist engasjement for egenutvikling innen VA-faget, det være seg tilegning av kunnskap, erfaringsutveksling og bruk av nettverk, deltakelse i fellesprosjekter med andre kommuner og annet.

· Ved vurdering legges hovedvekten på kandidatenes deltakelse i aktiviteter i regi av DIHVA, men også engasjement i andre fora kan tillegges vekt.

· Ved vurdering legges hovedvekten på deltakelse i aktiviteter i løpet av det siste året.

· Alle som ønsker kan komme med begrunnet forslag til kandidater til prisen. Forslag leveres til DIHVA senest en uke før Vanndagene på Vestlandet.

· Statuetten DIHVA damen er laget av kunstneren Arne Mæland. Statuetten ble delt ut første gang 2009 til Erik Aschjem.