undefined

Felles høringsuttalelse til nytt avløpsdirektiv

Vann Vest har i samarbeid med Driftsassistansen Møre og Romsdal utarbeidet felles høringsuttalelse som er sendt til Miljødirektoratet og Norsk Vann. 

Målet med foreslått avløpsdirektiv er å redusere miljøkonsekvenser ved utslipp av kommunalt avløpsvann. Det foreslås blant annet utvidet virkeområde, krav til regulering av overløp av avløpsvann, bedre rensing av miljøfarlige stoff og næringsstoff, samt utvidet produktansvar for rensning og bedre overvåking. Kravene om å rense avløpsvann vil bli utvidet til også å omfatte tettsteder med 1000 innbyggere. Det nye avløpsdirektivet som forventes vedtatt i 2024 vil ha store konsekvenser for kommunesektoren, og vil kunne medføre store investeringer.

 

Uttalelsen er godt mottatt både i Miljødirektoratet og Norsk Vann.

 

 

Les hele uttalelsen her

0
Feed