undefined

Austevoll vurderer nytt vannverk

Austevoll vurderer å etablere nytt vannverk grunnet industrietableringer/-utvidelser. Nytt vannverk vil gi styrket sikkerhet og beredskap samt økt kapasitet.

0
Feed