undefined

Ny rammeavtale for leie av utstyr til å spore fremmedvann på avløpsnettet

Vann Vest har inngått rammeavtale med Miwas AS om leie og drift av utstyr til å kunne spore innlekking av fremmedvann på avløpsnettet. Måleutstyret er eget til å finne steder på nettet der fremmedvann lekker inn, og til å måle mengde overløp.

Rammeavtalen gjelder for ett år fra 15. oktober 2022 med opsjon på forlengelse i 1 + 2 år. Alle Vann Vests eierkommuner kan gjøre avrop på rammeavtalen.

Ved behov har Vann Vest mulighet til å bistå med å finne riktig sted å plassere ut målere, og til å analysere dataene fra dem.

Ta gjerne kontakt med Ingunn Trædal-Lunde for mer informasjon.

0
Feed