undefined

RAMMEAVTALE MED MIWAS AS

Vann Vest har inngått rammeavtale med Miwas as om leie og drift av utstyr til sporing av fremmedvann i og overvåking av avløpsledningsnett.

Alle aksjonærer i Vann Vest kan gjøre avrop på rammeavtalen.

Kontakt Sandra McCarley (telf 480 42 456) dersom dere ønsker å gjøre avrop på rammeavtalen.

Kontakt Sandra McCarley (telf 480 42 456) dersom dere ønsker å gjøre avrop på rammeavtalen.

Ta kontakt med Vann Vest ved Sandra McCarley (tlf 480 42 456 eller e-post sandra.mccarley@vannvest.no) dersom dere ønsker å gjøre avrop på rammeavtalen. Vann Vest bistå med å finne riktig sted å utplassere målere og å analysere dataene for dere underveis i prosjektet.

Tjenester fra Vann Vest kan dere kjøpe direkte uten anbudskonkurranse først. 

0
Feed