undefined

Ny hovedvannledning på Utsira

For øyeblikket pågår et arbeid med utskifting av hovedvannledningen som går fra Laugarvatn vannresarvoar til renseanlegget på Utsira.  

Prosjektet startet da det var behov for å drenere damfoten for å få bedre kontroll på eventuelle lekasjer. Det ble da bestemt at prosjektet skulle utvides for å kunne sikre vannforsyning til sine innbyggere de neste 100 årene. Den opprinnelige vannledningen var fra 1968 og lå i svært dårlige masser med jord og stein. Prosjektet har en kostnadsramme på i underkant av 1 million NOK. 

0
Feed