undefined

Overgangen fra DIHVA til Vann Vest fullført

Vi er glad for å kunne melde at omorganisering i nytt selskap fra DIHVA til Vann Vest AS, er nå fullført ved at Bergen har gjort vedtak om å tre over i Vann Vest AS.

Bergen bekrefter dermed sitt regionale engasjement, og i saken står det blant annet følgende:

«Bergen kommune har som mål å være en drivkraft i det regionale samarbeidet og i utviklingen av regionen og landsdelen, og skal tilby kunnskap for hele regionen. Bergen skal aktivt bidra til at regionen utvikler seg blant annet gjennom samarbeid og kompetansekraft, og være en drivkraft i det regionale samarbeidet og i utviklingen av regionen og landsdelen.»

 

Vann Vest  ser frem til å drive det interkommunale samarbeidet for de 26 eierkommunene fra hele Vestlandet, og å ytterligere styrke tjenestetilbud, og antall eiere i fremtiden.

0
Feed