Åpning av Notaneset RA

Onsdag 19. juni 2019 ble Notaneset renseanlegg offisielt åpnet av statssekretær Sveinung Rotevatn fra Klima- og miljødepartementet.

Anlegget er bygget som daganlegg nær sentrum i Øystese. Det er dimensjonert for 12 400 pe og er bygget for å tilfredsstille kravet om primærrensing. Anlegget skal rense avløpsvann fra Kvamskogen, Norheimsund og Øystese. Kvam herad og DIHVA er i gang med å etablere akkreditert prøvetaking i anlegget.