undefined

Asle Aasen ønskes velkommen som ny daglig leder hos Vann Vest

Asle kommer fra stillingen som avdelingsleder Vannforsyning i etaten Bergen Vann.

Han har mer enn 40 års arbeidserfaring fra vannbransjen både, som rådgivende ingeniør og fra stillinger i offentlig og offentlig relatert virksomhet. Mange kjenner han også som møteleder fra kurs og konferanser. Asle tilfører Vann Vest økt kompetanse og kapasitet, til nytte for eierkommunene og selskapet.

 

Asle begynner forsiktig i stillingen i løpet av desember og for fullt fra 1. januar 2023.

0
Feed