undefined

Fellesprosjekt prosedyrer for drift av VA-infrastruktur

VA-ledermøtet fredag 9. februar viste stor interesse og oppslutning om etablering av et felles prosjekt for utarbeidelse av prosedyrer for drift av VA-anlegg. Prosjektet ledes av Vann Vest med en styringsgruppe for prioritering av arbeidet.

Vann Vest har oppnevnt følgende representanter i styringsgruppen:

  • Alver kommune: Stian Stormark
  • Askøy kommune: Stian Tiedemann Aase
  • Gulen kommune: Sandra Sofi Skutvik
  • Kvinnherad kommune: Egil Eide
  • Sveio kommune: Fredrik Aalo Flood
0
Feed