undefined

Koronavirus

Informasjon til deg som jobber i vannbransjen  

med oppdatert informasjon fra Norsk Vann 20. mars

DIHVA har fått henvendelse fra medlemskommuner om hvordan de som jobber i vannbransjen skal forholde sg til koronaviruset. Nedenfor finner du linker til sider hos Folkehelseinstituttet, Norsk Vann og WHO med informasjon til deg som jobber i vannbransjen.


Tips og råd for HMS - arbeid på vann og avløp - Norsk Vann (oppdatert 20.3.20)


Koronaviruset - sørg for god hygiene og følg HMS-kravene - Norsk Vann (oppdatert 16.3.20)


Koronavirus - informasjon til vannbransjen - Norsk Vann


Arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og slam - Norsk Vann

Fakta råd og tiltak - FHI

Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus - WHOKorona ressurser i kommunen og i DIHVA samarbeidet


I mange kommuner er ikke bemanningen innenfor VA så stor. Om smittescenarioet til myndighetene skulle slå til, kan en komme opp i situasjoner der det blir mangel på personell. I den forbindelse kan kommunene vurdere om det er andre ressurser i kommunen som kan benyttes. Er det personell i kommunen som etter en rask opplæring kan utføre enkle oppgaver? Er det personell som kan utføre oppgaver via rettledning per telefon, eller i samarbeid med VA personell fra annen kommune?

Kontakt oss om det er noe dere ønsker å diskutere nærmere med DIHVA

Vannforsyning:
Kontakt Anna Walde (99 43 71 70, e-post: anna.walde@dihva.no), eller Erling Heggøy (47 05 22 26, e-post: erling@dihva.no)

Avløp:
Kontakt Helge Botnen (90 62 54 32, e-post: helge@dihva.no)

0
Feed