undefined

Korona - ressurser i kommunen og i DIHVA samarbeidet

I mange kommuner er ikke bemanningen innenfor VA så stor. Om smittescenarioet til myndighetene skulle slå til, kan en komme opp i situasjoner der det blir mangel på personell. I den forbindelse kan kommunene vurdere om det er andre ressurser i kommunen som kan benyttes. Er det personell i kommunen som etter en rask opplæring kan utføre enkle oppgaver? Er det personell som kan utføre oppgaver via rettledning per telefon, eller i samarbeid med VA personell fra annen kommune?

Kontakt oss om det er noe dere ønsker å diskutere nærmere med DIHVA 


Vannforsyning:
Kontakt Anna Walde (99 43 71 70, e-post: anna.walde@dihva.no), eller Erling Heggøy (47 05 22 26, e-post: erling@dihva.no)

Avløp:
Kontakt Helge Botnen (90 62 54 32, e-post: helge@dihva.no)


For andre spørsmål se DIHVA hjemmeside med annen kontaktinformasjon og generell informasjon.0
Feed