undefined

Vanndagene 18.-19. november 2020 Blir digital

Dihva arbeider med målsetning om å gjennomføre Vanndagene 2020 på Quality Hotel Edvard Grieg, men med følgende tilpasninger og smittevernhensyn:

  • Pr i dag er maksimalt antall 200 deltagere og utstillere. Myndighetene vil gjøre en ny vurdering av tillatt maksimum antall i begynnelsen av september
  • Lokalene er så romslige at alle kan oppholde seg med minst 1 m avstand til andre. Dette gjelder både i foredragssal, under måltider og ved besøk i utstilling.
  • Antall utstillere og arealdisponering vil bli tilpasset krav til avstand og krav til maksimum antall deltakere.
  • Middag onsdag kveld. Underholdning mm som tidligere år, men i et regime tilpasset den aktuelle smittesituasjonen.
     

Etter endelig vurdering, planlegger vi å sende ut invitasjon, program og oppdatert orientering i siste halvdel av september. 

 

Aktiviteter som planlegges 1. halvår 2021:

Driftsoperatørsamling                 (januar)
Rammebetingelskonferanse      (mars)
Work-shop                                    (mai)

0
Feed