undefined

Virksomhetsoverdragelse - DIHVA til Vann Vest

Fra 1.1.2021 ble personell og aktiviteten i DIHVA IKS overført til Vann Vest AS

Flere kommuner ønsker å bli eiere av DIHVA IKS. Prosessen med å få inn nye eiere i et interkommunalt selskap er tung og tidkrevende. Det ble derfor besluttet å opprette et kommunalt aksjeselskap - Vann Vest AS. 

For driftsassistansen var det viktig med en endring for å kunne bistå alle kommunene som ønsker det, uten å komme i konflikt med lovverket knyttet til et IKS. Eierskap i IKSet gav kommunene frihet til å få arbeid utført av DIHVA som om arbeidet ble utført i egenregi, uten å være i strid med regelverk for offentlige anskaffelser.

DIHVAs aktiviteten blir nå videreført i Vann Vest, og medfører ingen praktiske endringer for kommunene.

0
Feed