undefined

Norsk Vannstandard: Uttalelse kommuner i Vestland fylke

Vann Vest AS og Driftsassistansen Vest presenterte Norsk Vannstandard for kommunene i Vestland fylke tirsdag 23. april 2024.

Norsk Vann (NV) lanserte Norsk Vannstandard 26. februar i år, og målet er å utvikle en felles nasjonal norm for bygging og drift av VA-anlegg. Produktene VA-norm og VA-/miljøbladene er slått sammen til en nasjonal vannstandard som ivaretar lovfestede krav, standardiserte krav og eventuelle lokale krav.

Norsk Vann lanserte Vannstandarden medio februar etter en lang utviklingstid, og det er lagt ned mye arbeid i konseptet.

VA-/miljøbladene er godt kjent i VA-bransjen, og presenterer beste praksis innen planlegging, utførelse og drift. VA-normene bygger på og til en viss grad integrert med VA-/miljøbladene.Kommuner har lagt ned betydelig arbeid i etablering av VA-norm, og er meget fornøyd med hvordan VA-normen fungerer.

 • VA-norm og VA-/miljøbladene har vært arbeidsbesparende for kommunene og har løftet kvaliteten for utførelse og drift
 • VA-normen har løftet kvaliteten på utførelse av VA-anlegg
 • Det er god mulighet for og forankring av lokale krav, og VA-normene er godt kjent av lokale entreprenører og utbyggere
 • VA-normen har mulighet for å stille detaljerte og tydelige krav til utførelse
   

Kommunene i Vestland fylke har følgende merknad til Norsk Vann for videreutvikling av Norsk Vannstandard:

 • Målet er en felles nasjonal standard for bygging og drift av VA-anlegg
 • Bruk av Nasjonal vannstandard krever medlemsskap.
 • Fullt utbytte av medlemsskap i Norsk Vannstandard forutsetter at nødvendige hjemler forankres i PBL §11-9
 • Vannstandarden har generelle krav
 • Ifølge Norsk Vann bør lokale krav til materialvalg og utførelse avgrenses mest mulig

Kommunene i Vestland fylke har følgende innspill til Norsk Vann for videreutvikling av Norsk Vannstandard. Tilbakemeldingen fra kommuner som deltok i møtet 23. april var tydelig på følgende:

 • Behov for å kunne stille lokale krav
 • Norsk Vannstandard medfører at lokale krav, gjerne tydelige krav til utførelse og materialvalg, må tas for eksempel i en forhåndskonferanse som kan medføre at krav til utbygger kan variere og kan medføre merarbeid for kommuner
 • Norsk Vannstandard har generelle krav og kommunen må fremme egne krav i en forhåndskonferanse - et todelt løp er ikke ønskelig

Hovedinntrykket er at kommunene er positive til Norsk Vannstandard. I henhold til møtet 23. april vil kommunene følge med på utviklingen av Norsk Vannstandard, men avventer å melde seg inn.

0
Feed