undefined

Vannberedskapsstudiet - søknadsfrist 13. august

Norsk Vann har i mange år arbeidet med beredskap og sikkerhet innen vannforsyning gjennom utarbeidelse av rapporter, kunnskapsformidling, nettverksarbeid, konferanser og kurs. Jeg går ikke inn på alt dette i denne e-posten, men viser til https://norskvann.no/ros-og-beredskap/. Vi har løpende dialog med Mattilsynet knyttet til vannforsyning og rammevilkår for bransjen.

Har dere noen i egen organisasjon (eller andre som dere samarbeider med egne kommuner/andre) som har behov for å øke sin kompetanse innen beredskap og ønsker å delta på vannberedskapsstudiet? Flere av dere har jevnlig hatt ansatte på studiet, senest Trondheim i 2023/2024 med 8 ansatte fra bydrift, men erfaringsvis er det utskiftninger og behov for påfyll av kompetanse.

Høsten 2024 kjører vi både 1 og 2 år (se lenker nedenfor). 

Norsk Vann tilbyr, sammen med Høgskolen i Innlandet, et skreddersydd utdanningstilbud i beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen. Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb. Frist for påmelding er 13. august. Se vedlagt omtale/brosjyre for 2023 versjonen av studiet og omtale på våre nettsider: https://Norsk vann.no/utdanningstilbud-beredskap-og-krisehandtering-i-vannbransjen

 

https://www.inn.no/studier/vare-studier/beredskap-og-krisehandtering-i-vannbransjen

https://www.inn.no/studier/vare-studier/ledelse-av-krise---og-beredskapsarbeid-i-vannbransjen-påbyggingsstudium/

Angående 2023-versjonen av studiefolderen – der vil det bli noen justeringer for 2024. For VA2 sin del, planlegger vi en oppdatering av innholdet med følgende emner:

Utvikling av det norske Totalforsvaret

  • Beredskapsplanlegging under sikkerhetspolitisk krise og når krig truer
  • Totalforsvaret og vannbransjens rolle

Komplekse trusler og strategisk krisehåndtering, med vekt på IKT-sikkerhet

  • Hva har kunstig intelligens å si for trusselbildet?
  • Hvor godt sikret er vannbransjen mot IKT-trusler?
  • NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og IKT-sikkerhetsarbeid i VA-virksomheter
0
Feed