Arrangementer

Et av våre formål er å fremme samarbeid på tvers av kommunene samt å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøking. 

 

Gjennom våre kurs og fagtreff får dere både faglig påfyll og mulighet til å utvide deres faglige nettverk. På en del av arrangementene har vi også en rekke utstillere som informerer om tilgjengelige produkter og nyheter.

 

Vi har et ønske om at alle våre arrangementer skal ha et godt faglig innhold i tillegg til å være en hyggelig sosial arena. 

Vi arrangerer

 Vanndagene på Vestlandet

Workshops

Driftsoperatørsamling

 Driftsoperatørforum

Kommende arrangementer

Vanndagene på Vestlandet

18. - 19. September 2024

Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli

Invitasjon -utstillere Program (kommer)

Påmelding til Bente@vannvest.no

Gjennomførte arrangementer

Rammevilkårskonferansen

10. - 11. april 2024

Radisson Blu Royal Hotel

Program

Påmelding til Bente@vannvest.no

Fagdag: Sporing av fremmedvann

19. mars 2024

Svartediket

EUs avløpsdirektiv får stor betydning fra kommunenes innsats på avløpsområdet. Et viktig tiltak er tiltak for reduksjon av innlekkasjer på avløpsledningsnettet som fører til økt belastning på avløpsrenseanlegg.

 

Vann Vest har rammeavtale med Miwas as om leie og drift av utstyr for registrering av fremmedvannmengder.

Tirsdag 19. mars planlegger vi fagdag om forskjellige prinsipper for identifikasjon og måling av fremmedvannmengder.

I tillegg til presentasjon fra Miwas vil vi også introdusere nye teknologi samt velkjente prinsipper som røyktesting  og inspeksjon (løfte på kumlokk i regnværsperioder.

 

Programmet er ikke helt klart enda, men møtet finner sted på Svartediket vannbehandlingsanlegg, Overløpet.

 

Driftsoperatørsamling 

30. - 31. januar 2024

Thon hotel Sandven, Norheimsund

Vanndagene på Vestlandet

13.-14. september 2023, Quality Hotel Maritim i Haugesund

Program

Påmelding til Bente@vannvest.no

Ny teknologi for rensing av avløpsvann og slamhåndtering

23-24. august 2023, Scandic Sunnfjord i Førde

Program

Påmelding til Bente@vannvest.no

Drift og vedlikehold av høyde- og overføringsbassenger

7. juni 2023, Svartediket i Bergen

Program

Påmelding til Bente@vannvest.no