undefined

Vann Vest styrker sin kapasitet og fagkompetanse

Vi har gleden av å fortelle at vi nå har styrket organisasjonen med to nyansatte, en jurist og en VA-ingeniør. Disse blir en god støtte for eierkommunene i forbindelse med anbud, innkjøp, tekniske spørsmål osv. 

Det er planer om å styrke organisasjonen ytterligere med mer VA-kompetanse i den nærmeste fremtid.

VA-Jurist:

Louise Pettersen, master i rettsvitenskap.

Louise kommer fra Eidfjord kommune, der hun først jobbet som byggesaksbehandler, deretter som assisterande einingsleiar for etaten Drift & Forvaltning, som har ansvaret bl.a. for bygg, anlegg, VA og forvaltningssaker. Hun var blant annet fagansvarlig for juridiske spørsmål knyttet til etatens ansvarsområder.

Erfaring fra planlegging, prosjektering og gjennomføring av kommunale VA-prosjekter, deriblant både utlysning og gjennomføring av anbudskonkurranser, inngåelse og oppfølging av kontrakter, spørsmål knyttet til rettigheter i fast eiendom, reguleringsplanarbeid og byggesøknader/byggesaksbehandling, osv.

Louise har god innsikt i hvordan kommunal saksbehandling foregår, både på politisk og administrativt nivå.

 

VA-Ingeniør:

Ingunn Trædal-Lunde, bachelorgrad i kjemi og miljø, med spesialisering innen vann og avløp.

Ingunn tok bacheloroppgave på fremmedvann i avløpsnettet i samarbeid med Bergen Vann. Etter studiene har hun jobbet tre år som ingeniør i Bergen Vann KF ved avdeling for avløpstransport, med fokus på sporing av fremmedvann. Dette arbeidet har gitt henne solid teoretisk og praktisk erfaring.

Ingunn har god kjennskap til ArcGIS og noe erfaring med modellering i Mike Urban og AutoCAD. I tillegg har hun erfaring med karttjenester som Gemini Portal, Gemini VA og Norkart.

 

Vi i Vann Vest gleder oss til å arbeide sammen med våre nye kollegaer, disse ansettelsene representerer i tillegg et viktig generasjonsskifte for Vann Vest.

Eierkommunene må gjerne melde inn oppdrag de ønsker utført fra våre nyansatte!

0
Feed