undefined

Revidert statsbudsjett med 20 millioner til nitrogenfjerning Oslofjorden

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 20 millioner kroner til arbeidet med nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg som har utslipp som ender i Oslofjorden. I tillegg foreslår regjeringen 15 millioner kroner til å øke kapasiteten i oppfølging av EU-regelverk, og 15 millioner kroner til natur og friluftsliv i kommuner som er berørt av vindkraftverk.

Nitrogenrensing Oslofjorden
Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen til kommunenes arbeid for å redusere nitrogenutslipp til Oslofjordens med 20 millioner kroner. Fra før er det bevilget 32 millioner kroner til denne tilskuddsordningen som regjeringen etablerte i 2023.

Over halvparten av Norges befolkning bor i Oslofjordens nedbørfelt, som omfatter totalt hele 118 kommuner. Alle kommunene i nedbørfeltet påvirker Oslofjorden, og utslipp fra avløp er blant de største påvirkningene.

0
Feed