undefined

Revidert avløpsdirektiv er vedatt av EU-parlamentet

11. april vedtok EU-parlamentet revidert avløpsdirektiv. Revidert avløpsdirektiv setter nye standarder for europeisk avløpshåndtering.

EUs avløpsdirektiv (“The Urban Wastewater Treatment Directive (UWWTD) er 32 år gammelt og har gjennomgått flere justeringer frem til i dag. Det er ikke tvil om at direktivet har hatt betydelig positiv effekt for behandling av avløpsvann fra de store byene og miljø i Europa ved at avløpsvann i 22.000 byer med 520 millioner innbyggere er behandlet. 98% av avløpsvannet er tilfredsstillende oppsamlet og 92% av avløpsvannet er tilfredsstillende behandlet. Det er investert 2 000 mill. EURO årlig, og har ført til en stor grad av overholdelse av kravene (Kilde Stein W. Østerhus, NTNU)

0
Feed