Om Vann Vest AS

Formål

Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet  skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og  avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap. Selskapet kan inngå  samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig. 

Organisasjon

Vann Vest er et kommunalt eid aksejeselskap. For mer info, gå til Om oss

 

Styret

 

Toril Steinsvik (leder)

Audun Halleraker

Tone S Skuggevik

Anne S. Cornell

Gunnar Moland

Leif Halvor Kårstad

Lars Ese Ur

 

Administrasjon

Kontakt oss