Om Vann Vest AS

Formål

Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet  skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og  avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap. Selskapet kan inngå  samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig. 

Organisasjon

Vann Vest er et kommunalt eid aksejeselskap. 

 

Styret

 

Harald Gorm Alfsen (leder)

Nils Eivind Stranden

Toril Steinsvik

Gunnar Moland

Jorunn Helen Andal Habbestad

Hilde Kjeldstrup

Agnete Haugland

 

Administrasjon