Vann Vest har inngått rammeavtale med Optiva

Optiva er et rådgivningsselskap med kompetanse innen vannrensing, vannforsyning og avløpshåndtering. Optiva har 20 års erfaring fra drift og optimalisering av noen av de største og mest moderne vann- og avløpsrenseanleggene i Norge.

Vann Vest har tegnet rammeavtale med Optiva slik at kommunene kan benytte den omfattende erfaring og kompetanse knyttet til optimalisering av drift av vannbehandlings- og avløpsrenseanlegg samt slambehandlingsanlegg. 

 

0
Feed