undefined

RAMMEAVTALE MED OPTIVA

Optiva er et rådgivningsselskap med kompetanse innen vannrensing, vannforsyning og avløpshåndtering. Optiva har 20 års erfaring fra drift og optimalisering av noen av de største og mest moderne vann- og avløpsrenseanleggene i Norge.

Vann Vest har tegnet rammeavtale med Optiva slik at eierkommunene kan benytte den omfattende erfaring og kompetanse knyttet til optimalisering av drift av vannbehandlings- og avløpsrenseanlegg samt slambehandlingsanlegg. 

Ta kontakt med Vann Vest ved Sandra McCarley (tlf 480 42 456 eller e-post sandra.mccarley@vannvest.no) dersom dere ønsker å gjøre avrop på rammeavtalen. 

Tjenester fra Vann Vest kan dere kjøpe direkte uten anbudskonkurranse først. 

 

 

0
Feed