Møte om nødvann-samarbeid

DIHVA inviterte til samling for å informere om krav til nødvann, og for å avklare muligheter for felles løsning i DIHVA regi. 14 kommuner var representert på møtet som ble holdt på Svartediket 30. mai 2018. Det var stemning blant kommunene som deltok for å sette ned et fagutvalg som skulle jobbe videre med problemstillingen. Program og presentasjoner fra møtet finner du her.