Drikkevann

Prøvetakingsplaner i vannforsyningen

Fagsamling i regi av DIHVA 7. januar 2016. Program

Bakgrunn og utforming av prøvetakingsplaner i vannforsyningen i Bergen kommune - VA etaten V/ Anna Walde

Gjennomgang av krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften - Mattilsynet V/ Jørn Weidemann

Utkast til ny drikkevannsforskrift