undefined

Rammeavtale med Leak Detector AS

Vann Vest AS har inngått ny rammeavtale med Leak Detector AS for deteksjon og sporing av fremmedvann i avløpsledninger.

Våre avløpsrenseanlegg tilføres stor mengder fremmedvann, og dette reduserer rensegraden samt fører til overløp.

Leak Detector AS benytter fiberoptikk (temperatur) til å detektere og stedfeste innlekking av fremmedvann, noe som vil være et godt supplement til andre metoder for å redusere innlekking i avløpsnettet.

Utstyret er enkelt å montere og demontere. Fiberkabelen "fisker" ikke, og er i stand til å registere temperatur differeansen på 0,1 grad celsius.

Samtlige eiere i Vann Vest AS kan beytte rammeavtalen.

0
Feed