Fagsamlinger

Fra sommeren 2017 gikk DIHVA over til å ha lokale fagsamlinger ute i anleggene med fokus på lokale utfordringer.

Nedenfor er program og presentasjoner fra fagsamlinger frem til sommeren 2017.

Innføringskurs som i rollen som kontrahert personell i Spelhaugen 13. juni 2017

Spelhaugen 22, 5179 Fyllingsdalen

Påmelding til Helge innen kl 12 8. juni

Program

Kurs i prøvetaking av avløpsvann på Ytre Sandviken RA 14. juni 2017

Ytre Sandviken RA, Breiviken 3B, Bergen

Påmelding til Helge innen kl 12 8. juni

Program

Fagsamlingen i Svartediket tirsdag 30. august 2011

Program for samlingen 30.08.11

Generell presentasjon 30.08.11

Vannmengdemåling 30.08.11

Kriterier som må innfris før akkreditert prøvetaking kan starte 30.08.11

Resultat fra kunnskapssjekken 30.08.11

Fagsamlingen i Svartediket tirsdag 8. november 2011

Program for samlingen 08.11.11

Generell presentasjon 08.11.11

Nytt i avviksbehandling 08.11.11

Nytt skjema for avviksrapportering 08.11.11

Hva brukes resultatene fra prøvetakinen til? - Marit Aase - VA-etaten i Bergen kommune

Om utstyr som brukes i prøvetaking og laboratorier - Helle Garder - VWR

Prøvebehandling, ferske vs. fryste prøver. Hva skjer i laboratoriet, laboratoriets kvalitetskontroll - Kristine Fiane Johnsson - EUROFINS

Resultat fra kunnskapssjekken 08.11.11

Kurs i prøvetaking, Knappen RA, 31. januar og 1. februar 2012

Program for kurset

Myndighetskrav

Vannmengdemåling

Hvorfor tar vi prøver

Automatiske prøvetakere

Test

Innføringskurs i rollen som kontrahert personell, Svartediket, 2. februar 2012

Program for kurset

Lysarkene fra kurset

Spørsmål og svar fra testen etter kurset

Fagsamling i Svartediket tirsdag 7. februar 2012

Program for samling 07.02.12

Generell presentasjon 07.02.12

Akkreditert prøvetaking i Knappen RA - veien vi går for å komme i mål med hensyn på akkreditert prøvetaking 07.02.12

HMS i renseanlegg - Liv Okkenhaug - Bedriftshelsetjenesten i Bergen kommune

Resultater fra kunnskapssjekken 07.02.12

.

Dagen etter fagsamlingen 7. februar kom Liv Okkenhaug med følgende presisering:

Jeg vil gjerne utdype det jeg sa i forhold til vaksinering, og korrigere meg selv i forhold til det jeg sa:

Det skal ikke være nødvendig å vaksinere barna til de som er ansatt i Bergen vann og avløp, på samme måte som det ikke er grunnlag for å vaksinere barna til de som jobber på infeksjonsavdelingen på Haukeland.

Det skal være tilstrekkelig å skille ren og skitten sone slik jeg snakket om; og f.eks ikke ta med seg skittent arbeidstøy hjem. Da vil dette i seg selv være tilstrekkelig, og smittefaren til de der hjemme være ubetydelig. Så det er altså ikke riktig sted å begynne og vaksinere ungene, men være bevisst ren og skitten sone. Bare så det er klart.

Med vennlig hilsen

Liv Heiberg Okkenhaug

Bedriftslege

HR-seksjonen/Bedriftshelsetjenesten

Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap

Telefon: 55 56 58 56

.

Fagsamling i Den røde hane på Askøy tirsdag 8. mai 2012

Program for samlingen 08.05.12

Generell presentasjon 08.05.12

Temperaturlogging 08.05.12

KOF, BOF, SS og andre parametre 08.05.12

Grunnlag for godkjenning av prøvetaking 08.05.12

Resultat fra kunnskapssjekken 08.05.12

Fagsamling i Svartediket tirsdag 28. august 2012

Program for samlingen 28.08.12

Generell presentasjon 28.08.12

Prøvetakingsbildet 28.08.12

Overløp - sånn håndterer vi det 28.08.12

Fagsamling i Svartediket tirsdag 6. november 2012

Program for samling 06.11.12

Generell presentasjon 06.11.12

Fagsamling i Knappen RA mandag 26. november 2012

Generell presentasjon 26.11.12


Kurs i prøvetaking, Knappen RA, tirsdag 26. og onsdag 27. februar 2013

Program for kurset

Program dag 1

Myndighetskrav

Vannmengdemåling

Kontroll av vannmengdemålere

Hvorfor tar vi prøver

Automatiske prøvetakere

Testen 26. februar 2013

Program dag 2

Innføringskurs i rollen som kontrahert personell, Spelhaugen, torsdag 28. februar 2013

Program for kurset 28.02.13

Lysarkene fra kurset 28.02.13

Testen fra kurset 28.02.13

Fagsamling i Knappen RA, tirsdag 5. mars 2013

Program for samlingen 05.03.13

Generell presentasjon 05.03.13 (Kvalitetsansvarlig)

Prøvetaking - momenter og oppfrisking (Teknisk leder - prøvetaking)

Presentasjon av HIAS (ved Thorbjørn Netteland fra HIAS)

Presentasjon av akkrediteringsprosessen hos HIAS (ved Irene Mauseth Elveos fra HIAS)

Fagsamling i Svartediket, tirsdag 28. mai 2013

Program for samlingen 28.05.13

Kvalitetsansvarlig sine minutter (Kvalitetsansvarlig)

Daglig leders halvtime (ved Tore Andersland fra DIHVA IKS)

Trening og kosthold (ved Trygve Amundsen fra Nr. 1 fitness)

Funksjonell kroppsanalyse (ved Trygve Amundsen fra Nr 1 fitness)

Ny leverandør av laboratorietjenester (ved daglig leder Joar Øygard fra Hardanger Miljøsenter AS)

Fagsamling i Knappen RA, tirsdag 27. august 2013

Program for samlingen 27.08.13

Kvalitetsansvarlig sine minutter (Kvalitetsansvarlig)

Fagsamling i Svartediket, tirsdag 5. november 2013

Program for samlingen 05.11.13

Kvalitetsansvarlig sine minutter (Kvalitetsansvarlig)

Konservering av prøver med Saltsyre 30 % (ved Bjørg Moen, Bergen Vann KF)

Betydningen av kompetanse (ved Irini Syka, NAV Arbeidslivssenter Hordaland)

TQM Enterprise - nytt kvalitetstyringssystem (ved Jørild Theie, TQM Partner AS)

Erfaringer fra bruk av TQM (ved Thorleif Fjeld, Bergen Vann KF)

Fagsamling i Knappen RA, fredag 22. november 2013

Nedlasting av filer fra temperaturlogger og klargjøring av logger for ny tur (Kvalitetsansvarlig)

Fagsamling i Spelhaugen, tirsdag 4. mars og tirsdag 20. mai 2014

Fagsamlingene våren 2014 hadde innføring i bruken av TQM og årsaksanalyse som tema. Programmet var det samme på begge samlingene.

Program for samlingen 04.03.14

Lysarkene fra samlingen (Kvalitetsansvarlig)

Innføringskurs i rollen som kontrahert personell, Spelhaugen, torsdag 23. oktober 2014

Lysarkene til kurset