Program for Vanndagene på Vestlandet 2020 Digitalt

Oversikt over program for Vanndagene på Vestlandet 2020 - Digitalt. Presentasjonene til de fleste innleggene kan lastes ned fra programmet som pdf.