Vanndagene på Vestlandet

Formålet med Vanndagene på Vestlandet er å skape en solid VA-faglig møteplass for hele VA-bransjen på Vestlandet. En plass der ingeniører, fagarbeidere, planleggere, utførere, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private firmaer skal føle at de bare MÅ være til stede. Her skal deltakerne få faglig påfyll gjennom interessante seminarer, faglig utveksling med gode kolleger og nyttig informasjon om produkter og nyheter fra et bredt utvalg av utstillere. Og her skal utstillerne få treffe mange av Vestlandets viktigste innkjøpere innen VA. Det er også utdeling av DIHVA prisen og Vannbransje-prisen.

Vanndagene på Vestlandet har vært arrangert på:

2020: Digitalt

2019: Scandic Maritim Hotel, Haugesund

2018: ScandicMaritim Hotel, Haugesund

2017:ScandicMaritim Hotel, Haugesund

2016:ScandicMaritimHotel, Hugesund

2015:ScandicMaritimHotel, Haugesund

2014:RicaMaritimHotel, Haugesund

2013:RicaMaritimHotel, Haugesund

2012: Rica Maritim Hotel, Haugesund

2011: Voss Kulturhus/Park Hotel Vossevangen

2010: Voss, Park Hotel Vossevangen

2009: Voss, Park Hotel Vossevangen

2008: Voss, Park Hotel Vossevangen

2007: Voss, Park Hotel Vossevangen

2006: Ullensvang, Hotell Ullensvang

2005: Ulvik, Rica Brakanes Hotel

2004: Voss, Park Hotel Vossevangen
Bildene nedunder viser Scandic Maritim i Haugesund