VA-dagane 2015

Vannbransjen er på frammarsj (vvsaktuelt.no)

Vannbransjen er på frammarsj (vvsaktuelt.no)

En selvskreven DIHVA-vinner (vvsaktuelt.no)

En selvskreven DIHVA-vinner (vvsaktuelt.no)

VA-dagane på Vestlandet samler fulle hus (vvsaktuelt.no)

VA-dagane på Vestlandet samler fulle hus (vvsaktuelt.no)

VA - DAGENE PÅ VESTLANDET 2015

Scandic Maritim i Haugesund 9. og 10. september 2015

INVITASJON

DIHVA IKS har gleda av å informere dykk om at VA - dagane på Vestlandet i år blir arrangert for 12. gong!

Hit kjem driftsoperatørar, fagarbeidarar, planleggarar, ingeniørar, konsulentar og andre frå kommunar, VA - verk og private firma. Deltakarane får fagleg påfyll gjennom interessante og aktuelle seminar, fagleg utveksling med gode kollega og nyttig informasjon om produkta og nyheiter frå eit bredt utval av utstillarar. Messeområdet blir det same som i fjor.

Det er mange utstillarar og deltakare som kjem til hotellet dagen før, vi vil derfor arrangere felles middag og nettverkskveld frå kl. 19 tysdag 8. september i Høvleriet.

Program 2015 er utarbeiding saman med COWI og faggruppa i DIHVA.

Kontaktpersoner hos DIHVA: Bente Helene Nilsen, Bente@dihva.no eller 992 74 247.

Presentasjoner

Program

Messekart

Dere er velkomne!