Vannbransje - prisen

Kriterier for å bli nominert til Vannbransje - prisen:

Vannbransjeprisen deles ut på Vanndagene på Vestlandet til et VA- tiltak som (helt eller delvis) er utført i løpet av perioden september - september, og som er avsluttet (satt i drift) innen Vanndagene på Vestlandet avholdes.

Både utbyggingstiltak og fornyings-/rehabiliterings-/oppgraderingstiltak kan foreslås og vil bli vurdert.

Det er ikke nødvendigvis størrelse/omfang/kostnad av tiltaket som er avgjørende for nominasjonen, men heller:

- om tiltaket har spesielle egenskaper; f.eks. kompleksitet, lay- out/ design,

- om tiltaket representerer "nybrottsarbeid" eller innovative løsninger, evt. om tiltaket er en del av løsningene på et samfunnsnyttig prosjekt.

- om tiltaket har støtt på større utfordringer (VA- eller tverrfaglige) som det har vært krevende å løse.

- andre gode begrunnelser kan også telle.

Forslagsstiller må gi en kort men spesifikk begrunnelse for hvorfor akkurat dette tiltaket fortjener å bli kåret til Vannbransje - prisen. Det er anledning å foreslå både tiltak i egen regi og tiltak som andre tiltakshavere har gjennomført.

Tidligere vinnere og kandidater til Vannbransje-prisen

 

2022

Aløpspumpestasjon, Stord kommune
De nominerte var:
Forsterkning av råvassleidning Raudeberg, Kin kommune
Desinfeksjon på ledningsnettet, Bergen Vann

 

2021

Silanlegget Storanipa, avløpsrenseanlegg for 40 000 personer - ØYVAR.
De nominerte var:
Ozon-biofilter vannbehandlingsanlegg - IVAR.
Rengjøringsrobot for vanntunneler - Giertsen AS / Bergen Vann KF.

 

2019

Litlås vannbehandlingsanlegg, Lindås. Lindås kommune
De nominerte var:
Automatisk vaskar for pH-elektrodar, Voss kommune.
Notaneset reinseanlegg, Kvam herad.

2018
Årets vinner var:
Avløsreinseanlegg utan lukt og utan kontakt med avløp? Ja,- på Stord!, Stord kommune.
De nominerte var:
Bærekraftig vannrensing - spare ressurser gjennom bruk av kitosan og aquator i vannbehandlingsprosessen, Haugesund kommune
Slamavskljar ved Hjeltnes, modernisert slamavskiljar, Ulvik herad

2017
Årets vinner var: 
Energisentral, Stavanger kommune
De nominerte var:
Mølledammen, Askøy kommune
Bergen biogass, Bergen kommune

2016
Årets vinner var: 
Fra hovedplan til resultat, Tysvær kommune
De nominerte var:
Totalfornying i rekordfart, Bergen kommune
Avløpssannering i sårbar natur, Meland kommune

2015
Årets vinner var:
Veien fra ingen rensing til ingen utslipp til Karmsundet, Haugesund og Karmøy kommune
De nominerte var:
Sikre nok drikkevann for fremtiden med ny dam ved Svartavatnet, Gullfjellet, Bergen kommune.
Bildevatnet vassverk, FjellVAR

2014
Årets vinner var:
Håsteinsparken, åpning av bekk, Bergen kommune.
De nominert var:
Automatisk prøvetaking ved Voss RA, Voss kommune
Strukturendring i Vannbransjen, Bergen og Os kommune.