Vann Vest prisen

DIHVA prisen ble innstiftet og delt ut første gang i 2006. Det er en personlig hederspris som har til hensikt å være en påskjønnelse og motivasjon til videre utvikling innen vannbransjen for engasjerte fagpersoner. I 2021 byttet prisen navn til Vann Vest prisen.

Prisen har følgende statutter:

  • Vann Vest prisen kan deles ut en gang per. år til en person som er ansatt i en kommune/VA-selskap som er med i Vann Vest. Prisen deles ut på Vanndagene på Vestlandet.
  • Kandidater til prisen skal over tid ha vist engasjement for egenutvikling innen VA-faget, det være seg tilegning av kunnskap, erfaringsutveksling og bruk av nettverk, deltakelse i fellesprosjekter med andre kommuner og annet.
  • Ved vurdering legges hovedvekten på kandidatenes deltakelse i aktiviteter i regi av Vann Vest, men også engasjement i andre fora kan tillegges vekt.
  • Ved vurdering legges hovedvekten på deltakelse i aktiviteter i løpet av det siste året.
  • Alle som ønsker kan komme med begrunnet forslag til kandidater til prisen. Forslag leveres til Vann Vest senest en uke før Vanndagene på Vestlandet.

Vann Vest prisen 2021 - Arne Bergo

DIHVA prisen 2020 - Nils Eivind Stranden

DIHVA prisen 2019 - Harry Finseth

DIHVA prisen 2018 - Anna Walde

DIHVA prisen 2017 - Arne Eikefet

DIHVA prisen 2016 - Ståle Hauge

DIHVA prisen 2015 - Tore Andersland

DIHVA prisen 2014 - Erling Eid

DIHVA prisen 2013 - Terje Mellingen

DIHVA prisen 2012 - Ole Dan Lundekvam

DIHVA prisen 2011 - Otto Kaurin Nilsen

DIHVA prisen 2010 - Fereidun Akhoundzadeh.

DIHVA prisen 2009 - Erik Aschjem.

DIHVA prisen 2007
Sverre Ottesen, FjellVAR AS

DIHVA prisen 2006
Frede Olaussen, Eidfjord kommune.

DIHVA prisen 2008 - Zlatko Cemalovic, Voss kommune.