Prøvetaking

Sommeren 2017 ble det gjennomført prøvetaking av bakterieinnhold, total fosfor og total nitrogen i et utvalg vannforekomster i kommunene, Austrheim, Radøy, Meland, Lindås og Osterøy.

I forbindelse med prøverunden i juni, ble det laget en presentasjon på Vannportalen.

Prøvetakingen er rettet mot ett utvalg vannforekomster i Nordhordland hvor det er registrert eller en er usikker på påvirkningen fra spredt bebyggelse.

Resultat fra analyser av E.coli bakterier fra prøverunde i juni og september 2017. E. coli er indikasjon på fekal forurensning. Du finner mer informasjon om dette her. Søylene viser snitt av dei to prøverundane. For sammenligning er grense for god og ikke akseptabel badevannskvalitet tatt med i figuren. For å få oversikt over badevannskvaliteten, er det ikke tilstrekkelig med en målinger. Folkehelseinstituttet anbefaler ukentlig målinger over en periode på minimum ti uker for fastsetting av badevannskvalitet.Plassering av prøvepunktene finner du i kartet nedenfor.Byfjord 2017-2020HardangerOprydding spredt avløp