Juridiske tjenester

Innenfor VA-sektoren opptrer kommunene både som offentlig myndighet og som privatrettslig aktør. Det er flere ulike regelverk som gjør seg gjeldende på fagfeltet, og saksbehandlingen vil variere med de ulike rollene kommunen til enhver tid har.

Vann Vest kan nå tilby våre eierkommuner juridisk rådgivning innenfor VA-sektoren.

Aktuelle tema kan være:

Arealplanlegging

Byggesaker

VA-norm

Avtaler

Rettigheter i fast eiendom

Byggeprosjekter

Offentlige anskaffelser

Call us now: 93414407