DIHVA IKS over til Vann Vest AS

Endring til aksjeselskap for å kunne ta opp nye eiere.

Flere kommuner ønsker å bli eiere av DIHVA IKS. Prosessen med å få inn nye eiere i et interkommunalt selskap er tung og tidkrevende. Det er derfor besluttet at DIHVA IKS skal omdannes til et kommunalt aksjeselskap - Vann Vest AS.

 

Overgangsprosessen er godt i gang. Vann Vest AS er etablert og stadig flere kommuner kommer inn på eiersiden.

 

For DIHVA var det viktig med en endring for å kunne bistå alle kommunene som ønsker det uten å komme i konflikt med lovverket knyttet til et IKS. Eierskap gir kommunene frihet til å inngå avtaler med DIHVA som om arbeidet ble utført i egenregi, uten å være i strid med regelverk for offentlige anskaffelser.

 

Aktiviteten til DIHVA blir videreført som før, men organisert som AS. DIHVA skifter samtidig navn til Vann Vest.