Drift og ledningskart


Ved behov kan også andre oppgaver være aktuelt, for eksempel utforming av bestillingsformular/ registreringsformular og gjennomgang/etablering av rutiner. Det er dessuten et poeng i seg selv at man gjennom et slikt samarbeid vil en sikre kontinuitet i dette arbeidet.