Akkreditert prøvetaking

Norsk akkreditering sin planlagte førstegangs bedømming av prøvetaking i 6 nye anlegg er vel gjennomført. Bedømmingen pågikk i perioden september-oktober 2018. Det er en tidsfrist på 2-3 måneder til å korrigere avvik, før det avgjøres om akkreditering kan innvilges for prøvetaking i de aktuelle anleggene.