Akkreditert prøvetaking i avløpsrenseanlegg

I Forurensningslovens § 14-11 er det krav om at virksomheter som utfører prøvetaking på avløpsrenseanlegg som omfattes av kapittel 14 skal være akkreditert. Dette gjelder anlegg som ligger i tettbebyggelse med samlet utslipp på over 10 000 pe til sjø eller over 2 000 pe til ferskvann/elvemunning. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for disse anleggene.

Følgende kommuner har knyttet seg til Vann Vest som paraplyorganisasjon for akkrediteringen:
 • Askøy
 • Bergen
 • Bjørnafjorden
 • Gloppen
 • Haugesund
 • Kinn
 • Kvam
 • Stord
 • Sunnfjord
 • Tysvær
 • Ullensvang
 • Voss
 • Øygarden

Akkreditering av en virksomhet er en omfattende prosess som krever mye tid og innsats. Vann Vest har derfor tatt initiativ til å finne frem til en måte å gjøre dette på som kommunene er best mulig tjent med.

Av de ulike alternativer for hvordan akkrediteringskravet skulle behandles ble følgende valgt:
Vann Vest akkrediterer seg og fungerer som "paraplyorganisasjon". Kommunenes egne folk tar prøvene som såkalt kontrahert personell på vegne av Vann Vest.