Samlerapport Byfjordsundersøkelsen 2011-2016

Rapporten oppsumerer undersøkelsene som er utført i fjordene rundt kommunene Askøy, Bergen, Fjell, Lindås, Meland, Os og Sund i perioden 2011-2016. Undersøkelsene dokumenterer miljøtilstanden i fjordene.

Om du er interessert i hvordan det står til med din fjord, kan du laste ned rapporten som pdf.