Vannbehandling Stord 2017

26. - 27. april 2017 på Stord hotell

Arrangementet henvender seg til operatører og ingeniør i kommunene, samt leverandører, konsulenter og myndigheter.

Workshoppen starter med 3 innledningsinnlegg som setter deltakerne «på sporet». Deretter deles deltakerne inn i mindre grupper for «stasjonsarbeid» hvor følgende tema står på planen: Sikkerhet og beredskap, utrustning i vannbehandlingsanlegg, ozon-biofilteranlegg, UV-anlegg, dynasand, moldeprosess, membrananlegg, driftserfaring og optimalisering i ulike typer av behandlingsanlegg, instrumentering, sensorer og måleinstrumenter, kjemikalier (felling/koagulering) & HMS, innsamling og bruk av data, energioptimalisering og driftskontroll. Til å lede stasjonsarbeidet har vi fått «stasjonsmestre» fra Aqua & Care AS, Asplan Viak AS, AVK Norge AS, Bergen Vann KF, DIHVA IKS, Dipl. Ing.Houm AS, Grundfos Pumper AS, Gurusoft AS, Hydro-Elektrik AS, Kemira Chemicals AS, Krüger Kaldnes AS, Nordic Water Products AB og Ulefos AS.

I programmet er det satt av tid til lunsjer og pauser for nettverksbygging og kontakt på tvers av gruppeinndelingen.

Program

Presentasjoner

Myndighetenes forventninger til vannverkseierne, seniorinspektør Odd Tøsdal, Mattilsynet Region Sør og Vest.
Trygt vann fra kilde til abonnent, senioringeniør Anna Walde, Vann- og avløpsetaten Bergen kommune.
Vannforsyning under ekstreme situasjoner, VA ingeniør Mona Ellingsen, Nes kommune og Leger uten grenser.