Årets VA - tiltak på Vestlandet 2011

Hattebergsdalen Vassbehandlingsanlegg og kraftstasjonI skarp konkurranse med de to andre nominerte anleggene Os Vassbehandlingsanlegg og Avløpspumpeledning gjennom Årdalsvatnet, vant Hattebergsdalen Vassbehandlingsanlegg og kraftstasjon prisen for

Årets VA - tiltak på Vestlandet 2011.

Her viser Kjersti Lønning og Sigbjørn Øye fra Kvinnherad kommune frem prisen foran anlegget under den offisielle åpningsdagen fredag 30. september.

http://www.kvinnherad.kommune.no/arets-va-anlegg-p...