VA - DAGENE PÅ VESTLANDET 2010
på Park Hotel, Voss 22 - 23. september 2010
Dere er velkommen!

Suksessen fortsetter

DIHVA har gleden av å invitere til VA-dagene på Vestlandet for syvende gang!
VA-dagene på Vestlandet har de siste årene vært den største og viktigste VA-faglige møteplassen på vår kant av landet. I fjor var det mer enn 240 mennesker til stede. Dette er en arena hvor utstillerne får treffe mange av Vestlandets viktigste innkjøpere innen VA i gode faglige og sosiale omgivelser. Hit kommer ingeniører, fagarbeidere, planleggere, utførere, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private firmaer. Deltakerne får faglig påfyll gjennom interessante seminarer, faglig utveksling med gode kolleger og nyttig informasjon om produkter og nyheter fra et bredt utvalg av utstillere.

VA-messen

Vi skal også i år være på Park Hotell Vossevangen. For femte gang vil vi bruke den flotte
kurs- og konferanseavdelingen i Vossasalen. Det fungerte godt med utstillerne plassert i nærhet til seminarlokalene. Deltakerne fordelte seg raskt og sirkulerte godt mellom
utstillerne når det var messevandring. Vi gjør plass til mer enn 40 utstillere i umiddelbar nærhet til konferansesalen, som vist på vedlagte plantegning. Som i fjor gjør vi noen tiltak
for å motivere alle konferansedeltakere til å besøke mange utstillere.

22.-23. september
Bestill din messedeltakelse allerede i dag! Alle som er påmeldt med stand innen 1.juni
får navnet sitt i invitasjonen som sendes deltakere. Se praktisk informasjon og messekart i vedlegg.

Med vennlig hilsen
Tore Andersland
Daglig leder
Påmelding!
Her kan du melde deg
på som både utstiller
og deltaker.
tore@dihva.no

Messekart
Her ligger messekart
med oversikt over
hvordan alle utstiller
plassene skal være.
Trykk her!

Praktisk informasjon
Her ligger alt av praktisk informasjon rundt program og alt annet som skal skje under VA-dagene 2010. Trykk her!