For utstillere


VA-dagene på Vestlandet 2009
Voss, 23. - 24. september


Med 42 utstillere fikk VA - dagene på vestlandet en meget interessant messedel.

Vi takker utstillerne for at de velger å prioritere å møte potensielle kunder på Vestlandet gjennom å m.a. å være utstiller på VA - dagene på vestlandetAsplan Viak AS har arbeidet frem et meget interessant program som inneholder mellom annet tema som ,drift av ledningsnett, ROS fylke og kommune, vannbehandling, optimal desinfeksjonspraksis, tilsyn med avløp, no - dig og avløpsforskriften etc.

Kåre Willoch holder foredraget " Vårt sårbare samfunn"

Utstillere på VA-DAGENE PÅ VESTLANDET 2009: Stand nr.
MJK Automasjon AS 1
Hordaland Aquatecnic AS 2
ITT NORGE AS 3
Norsk Wavin AS 4
Norconsult AS 5
Ahlsell Norge AS / 6
Isoterm AS 6
Bergen Vann KF 7
KROHNE Instrumentasjon 8
Alfsen og Gunderson AS 9
Raufoss Water & Gas AS/Isiflo 10
Kongsberg Esco AS 11
Armatec AS 12
Krüger Kaldnes AS 13
Sterner Aquatech AS 14
Helnor AS 15
Tison-Titlestad AS 16
AVK Norge AS 17
Sigurd Sørum AS 18
Endress+Hauser A/S 19
Normatic AS 20
GRUNDFOS Pumper A/S 21
AxFlow A/S 22
Betomur AS 23
Norkart Geoservice as 24
Sandum AS 25
Brimer Kvamsøy AS 26
Miljø-Teknologi 27
COWI AS 28
Powel ASA 29
Vestfold Plastindustri AS 30
Hydropress Huber 31
Asplan Viak AS 32
Christian Berner AS 33
Vestteknikk AS 34
Vianova Systems AS, Novapoint VA 35
Ipec Miljø as 36
Dipl.ing.Houm AS 37
Nessco AS 39
Rosim AS 40
NCC 41
Blåkläder 42